Hawee group - kiến tạo những giá trị bền vững, vì một Việt Nam hiện đại, an toàn, khoẻ mạnh và hạnh phúc hơn.

Tìm hiểu Hawee Group

Nhà thầu cơ điện của những công trình đẳng cấp

Tìm hiểu Hawee M&E

Nhà đầu tư năng lượng tái tạo uy tín

Tìm hiểu Hawee Energy

Nhà sản xuất Tủ điện - Khuôn mẫu tiêu chuẩn Quốc tế

Tìm hiểu Hawee PT

Nhà đầu tư và phát triển dự án bất động sản

Tìm hiểu Hawee Parkland

Nhà đầu tư nông nghiệp công nghệ cao

Tìm hiểu Hawee Agri