TUYỂN DỤNG

Theo dõi kênh tuyển dụng của chúng tôi:

Nhân viên Hành chính nhân sự tổng hợp

Hạn nộp: 31/01/2023 Công ty: Hawee PT Địa điểm: Hà Nội

[Bắc Ninh] Thiết kế khuôn ép nhựa Top

Hạn nộp: 31/01/2023 Công ty: Hawee PT Địa điểm: Bắc Ninh

[HCM] Kỹ sư Đấu thầu hệ thống HVAC New

Hạn nộp: 31/01/2023 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hồ Chí Minh

Nhân viên Kinh doanh Tủ điện New

Hạn nộp: 31/01/2023 Công ty: Hawee PT Địa điểm:

Chuyên viên Vật tư Công trường Top New

Hạn nộp: 31/01/2023 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hà Nội

[Bắc Ninh] QC khuôn mẫu Top

Hạn nộp: 31/01/2023 Công ty: Hawee PT Địa điểm: Bắc Ninh

Công nhân thi công đấu nối, lắp đặt Điện/ Điện nhẹ/HVAC/CTN Top

Hạn nộp: 31/01/2023 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Quốc Kiên Giang, Hải Phòng

Kỹ sư kiểm tra/ bàn giao hệ thống Điện/HVAC ( T&C) Top

Hạn nộp: 31/01/2023 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Quốc Kiên Giang, Hải Phòng